Zapraszamy do kontaktu z nami:

Poznańskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Centrum Bukowska
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. 61 84 38 930
e-mail: info@centrumbukowska.pl
facebook.com/CentrumBukowska