Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska” to istotne miejsce na pozarządowej mapie Poznania.Główną ideą istnienia Centrum Bukowska jest wsparcie poznańskich organizacji pozarządowych w wielu płaszczyznach.Naszym celem jest podniesienie wiedzy, kompetencji oraz rozwój aktywności poznańskich organizacji pozarządowych.

Cele centrum:

  •  zapewnienie bazy lokalowej dla organizacji pozarządowych,
  •  wsparcie przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez realizowanie szkoleń, spotkań tematycznych i porad specjalistycznych,
  •  wsparcie techniczne i merytoryczne pracodawców będących organizacjami pozarzadowymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne,
  •  wsparcie wiedzy i świadomości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych,
  •  szkolenia dla pracodawców NGO zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami,
  •  wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez promocję wraz z obsługą dziennikarską portalu pion.pl,
  •  zapewnienie bazy lokalowej do pracy poznańskim organizacjom pozarządowym lub inicjatywom oddolnym, przestrzeń do realizacji szkoleń i konferencji.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

 Stowarzyszenie Na Tak