Udostępniamy nieodpłatnie pomieszczenia:

  • salę konferencyjną – max. 40 osób (zdjęcie),
  • salkę nr 10 – max. 5 osób (zdjęcie),
  • salę szkoleniową – max. 15 osób (zdjęcie),
  • open space – max. 20 osób (zdjęcie).

Korzystający może użytkować pomieszczenia Centrum Bukowska w sposób systematyczny lub jednorazowy, po uprzednim ustaleniu osobiście, drogą mailową lub telefoniczną terminu i godziny użytkowania, a także po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od pracownika Centrum.

Zgodnie z Regulaminem korzystania z pomieszczeń Centrum Bukowska, zabrania się Korzystającemu pobierania opłat od beneficjentów za przeprowadzane działania na terenie Centrum. Regulamin można pobrać tutaj.

Na wyposażeniu posiadamy stoły, krzesła, flipcharty (prosimy o przynoszenie własnych kartek oraz pisaków) oraz ekrany do wyświetlania. Prosimy również o pozostawianie sal w układzie, w jakim zostały przyjęte do użytkowania. W celu innego ustawienia elementów w salach należy przybyć wcześniej, przed terminem dokonanej rezerwacji.